Przedsiębiorstwo S-bud & Dekdar Sp.z o.o. powstało w lutym 2007 roku z połączenia potencjałów dwóch firm:

  • przedsiębiorstwa S-bud zajmującego się wykonawstwem robót ogólnobudowlanych, w tym domów wielorodzinnych i jednorodzinnych, budownictwem przemysłowym i remontami kapitalnymi

  • zakładu budowlanego Dekdar specjalizującego się w wykonywaniu robót konstrukcyjnych dachów, specjalistycznych izolacji cieplnych i wodoszczelnych pokryć dachów i tarasów oraz ogrodów zielonych. Firma wykonywała dachy i obudowy hal w nowoczesnych technologiach.


Przedsiębiorstwo S-bud & Dekdar Sp.z o.o.:

  • zatrudnia 25 osób i współpracuje ze stałymi podwykonawcami robót,

  • współpracuje z biurem projektowym i ma do dyspozycji kadrę inżynierska, gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac,

  • współpracuje z renomowanymi hurtowniami i producentami zapewniającymi bardzo dobrą jakość materiałów budowlanych,

  • przy realizacji inwestycji w zakresie robót instalacyjnych współpracuje ze sprawdzonymi partnerami, dysponującymi kadrą inżynierską i możliwościami projektowymi,

  • posiada własny transport i sprzęt umożliwiający wykonawstwo w nowoczesnych technologiach,

  • prowadzi wyceny robót w oparciu o KNR-y, Zbiory Wskaźnikówn Cenowych i indywidualne wyceny.